برای تنظیم سند سیم کارت های کارکرده باید فروشنده به همراه سیم کارت و کارت شناسایی (کارت ملی ، گواهینامه ، شناسنامه جدید پاسپورتی) به دفاتر پیشخوان مراجعه و فرم درخواست انتقال به نام خریدار را تکمیل نماید با اخذ مدارک شناسایی و رویت فروشنده اقدام به انتقال سند سیم کارت می نماید ، لازم به توضیح است مدت زمان این فرایند حدود ۱۵ دقیقه می باشد.

ولی اگر سیم کارت صفر پلمپ باشد یک پک به شما میدهند که همراه بامدارک شناسایی به یکی از دفاتر پیشخوان رفته و سیم کارت به نام میشود و بعد از چند ساعت فعال میشود