همراه اول تمامی محصولات و خدمات خود را علاوه بر سایر درگاه ها از طریق درگاه های USSD (کدهای دستوری) نیز ارائه می کند. جزئیات کدهای دستوری *1# را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.

شارژ #1*1*

قبض #2*1*

جایزه #3*1*

اپلیکیشن #4*1*

اینترنت #5*1*

رومینگ #6*1*

نیکوکاری #7*1*