همراه اول علاوه بر سیم کارت همراه اول ۰۹۱۲ پیش شماره های جدیدی برای سیم کارت های همراه اول دائمی و اعتباری اعلام کرده است که در این مطلب ما به شماره های اعتباری میپردازیم:

0910 ، 0911 ، 0913 ، 0914 ، 0915 ، 0916 ، 0917 ، 0918 ، 0919 ، 0990 ، 0991 ، 0992

این ها پیش شماره های اعتباری هستند و تنها تفاوت آنها با سیم کارت های دائمی این است که شماره های اعتباری رو باید رایشان شارژ تهیه کنید در صورتی که برای شماره های دائمی آخر هر ماه قبض پرداخت کنید