همراه اول علاوه بر سیم کارت همراه اول 0912 پیش شماره های جدیدی برای سیم کارت های همراه اول دائمی و اعتباری اعلام کرده است که در این مطلب ما به شماره های دائمی میپردازیم:

0910 ، 0911 ، 0912 ، 0913 ، 0914 ، 0915 ، 0916 ، 0917 ، 0918 ، 0918 ، 0991 ، 0992

این ها پیش شماره های دائمی هستند و تنها تفاوت آنها با سیم کارت های اعتباری این است که شماره های دائمی رو باید آخر هر ماه قبض پرداخت کنید در صورتی که شماره های اعتباری رو باید برایشان شارژ تهیه کنید